Wolność dla Jus!Freedom for Jus!

Love & hugs for Reclaim the fields Polska!

Wolność dla Jus!
Jus to nasz przyjaciel i aktywista aresztowany podczas sierpniowej akcji skierowanej przeciwko kopalni odkrywkowej w Hambacher Forst w Niemczech. Fota to nasz skromny wyraz solidarności i pamięci. Wolność dla wszystkich!
Zamiast minuty ciszy, całe życie w walce!

Translation by machine:

Freedom for Jus!
Jus is our friend and activist arrested during the February action against the open pit mine in Hambach Forest, Germany. Fota (?) is our modest memory and solidarity. Freedom for all!
Instead of minutes of silence, a lifetime in the fight!

Leave a Reply